Menu
  • Světec, hnědouhelný důl arcibiskupského panství

Světec, hnědouhelný důl arcibiskupského panství  • Kód výrobku: 28966
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7075-768-0
  • EAN 9788070757680
  • 230 Kč

  • Cena bez DPH: 209 Kč
Množství

V  archivu České geologické služby byla objevena fotokopie rukopisu psaného v dobovém písmu 18 stol. (v kurentu). Název rukopisu zní „Beschreibung des erzbischöflichen Schwatzer Herrschaft  Steinkohlenbruchs“ (Popis hnědouhelného dolu  arcibiskupského panství Světec). Dokument popisuje těžbu a využití hnědého uhlí v malém dolu Světec (Schwatz) v roce 1766. Jeho autorem je Johann Philip Habel.
Rukopis se dochoval v inverzní kopii a má rozsah  24 stránek. Text je rozdělen do 22 oddílů  (paragrafů), které jsou doplněny stručnými poznámkami na okrajích stránek. Autor ke zprávě rovněž připojil 5 obrazových příloh, na které  v textu odkazuje a které jsou doplněny stručnými popisky. Studium tohoto dokumentu ukázalo, že se jedná o unikátní zdroj informací, který nemá obdoby při studiu dějin těžby hnědého uhlí v Čechách.
Rukopis J. P. Habela je obrazem doby, v které vznikl, a odráží stopy historie počátků dolování hnědého uhlí v polovině 18. stol. v dané lokalitě. Zpráva popisuje přechodné období v krušnohorské oblasti, kdy dřevo a dřevěné uhlí bylo postupně nahrazováno novou surovinou – hnědým uhlím. Popisuje mimořádně podrobně nejen provoz dolu, ale i praktické využití hnědého uhlí. Těžba v malém podpovrchovém dole byla složitá, namáhavá, plná rizik a problémů. Ze zprávy vyplývá, že využití uhlí  bylo zpočátku nedokonalé a váhavé. Často nepříliš kvalitní surovina umožňovala omezené využití, pouze na otop, vaření piva anebo jako hnojivo (v místě dolu). Autor však ve zprávě naznačuje i hledání nových možností jejího použití (pálení cihel, dlaždic, využití v kovářství a zámečnictví), i když zatím bez větších úspěchů.
Dokument není rozsáhlý a je napsán neznámým písařem, který byl shodou okolností zaveden do míst, kam by se pravděpodobně asi jinak nedostal. Je nutno ocenit jeho mimořádný pozorovací talent, s nímž představuje nejen důl Světec, ale i pravděpodobně celou krušnohorskou oblast s její uhelnou těžbou a problémy poloviny 18. stol. O začátcích dolování hnědého uhlí v dané oblasti se dochovalo velmi málo zpráv a o to více vyniká Habelova zpráva, která je přehledná, věcná a systematická. Právě v tom tkví její mimořádný a nezastupitelný význam.

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze