Menu
  • Křída Horní Ploučnice (HG rajon 4640)

Křída Horní Ploučnice (HG rajon 4640)  • Kód výrobku: 33078
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7673-057-1
  • EAN 9788076730571
  • Autor: Jiří Burda a kol.
  • 490 Kč

  • Cena bez DPH: 445 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Hydrogeologický rajon 4640 Křída Horní Ploučnice zahrnuje území mezi Lužickými horami, Ještědem, Doksy a Českou Lípou. HGR 4640 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer et al. 2006, podle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Rozlohou je rajon 4640 největší z řešených rajonů základní vrstvy v západní části české křídové pánve (833 km2). HGR 4640 leží na pravém břehu Labe v severní části české křídové pánve a zasahuje až k jejímu severnímu okraji. Zahrnuje severní část geomorfologického celku Ralská pahorkatina, menší částí leží v celku Lužické hory.

Formát A4, pevná vazba, 206 s., 1. vyd. 2022.

Books
Autor Jiří Burda a kol.

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze