Menu
  • Dlouhá mez - jižní část (HG rajon 4320)

Dlouhá mez - jižní část (HG rajon 4320)  • Kód výrobku: 33019
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7673-027-4
  • EAN 9788076730274
  • Autor: Jiří Burda, Renata Kadlecová (eds.)
  • 350 Kč

  • Cena bez DPH: 318 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Hydrogeologický rajon 4320 Dlouhá mez – jižní část zahrnuje denudační výskyty svrchnokřídových sedimentů synklinály Dlouhé meze v jihozápadním podhůří Železných hor. Drenážní bází celého území je řeka Doubrava. V území jsou přítomny bazální křídový kolektor A v cenomanských perucko-korycanských vrstvách s průlinově-puklinovou propustností s regionálním prouděním, poloizolátor B v bělohorském sou-vrství a kolektor C jizerského souvrství s prouděním v rámci jednotlivých křídových ker. Z důvodu lokálního propojení obou kolektorů A a C a přítomnosti lokálního kolektoru B i nesnadné úlohy vedení hranice mezi bělohorským a jizerským souvrstvím je zde koncepčně uváděn také kolektor BC. Tento kolektor je charakteristický dominantní puklinovou porozitou.

Formát A4, pevná vazba, 133 s.

Books
Autor Jiří Burda, Renata Kadlecová (eds.)

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze