Menu
  • Velkoopatovická křída (HG rajon 4280)

Velkoopatovická křída (HG rajon 4280)  • Kód výrobku: 33018
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7673-025-0
  • EAN 9788076730250
  • Autor: Jiří Burda, Jiří Grundloch (eds.)
  • 350 Kč

  • Cena bez DPH: 318 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Hydrogeologický rajon 4280 Velkoopatovická křída představuje vodní útvar s významnými zdroji kvalitní pitné vody, která je v lokalitě Velké Opatovice vodárensky exploatována. Okrajová a izolovaná struktura české křídové pánve Velkoopatovická křída se nachází na východním okraji české křídové pánve a sousedí s podorlickou a boskovickou brázdou, permské horniny spolu s letovickým krystalinikem jsou také v podloží tohoto rajonu. Velkoopatovická křída tvoří severo-jižní pruh o délce 20 km a šířce až 5 km v prostoru od Útěchova (na jih od Moravské Třebové) po jihozápadní okolí Velkých Opatovic. Mocnost sledu sedimentů stáří cenoman až střední turon je v severní části rajonu cca 80 m, v centru deprese až 260 m. HGR 4280 je silně tektonicky postižen liniemi směru SSZ–JJV a méně SV–JZ. V území jsou vyvinuty tři hydrogeologické kolektory: v cenomanu kolektor A (pískovcové polohy s napjatou hladinou), ve spodním turonu kolektor B (puklinově propustné vápnité pískovce s volnou hladinou) a ve středním turonu kolektor C (pískov-cové polohy s volnou hladinou). Hydrogeologicky nejvýznamnější je kolektor B, disponující největšími zásobami podzemní vody, který navíc dotuje kolektor A po propustných tektonických liniích. Kolektor C je vyvinut v menším rozsahu ve střední a jižní části HGR 4280 a je odvodňován směrem k východu. Kolektor A je od-vodňován především Malonínským potokem, kolektor B velkoopatovickými prameny směrem k  východu.

Formát A4, pevná vazba, 115 s.

Books
Autor Jiří Burda, Jiří Grundloch (eds.)

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze