Menu
  • Chrudimská křída (HG rajon 4310)

Chrudimská křída (HG rajon 4310)  • Kód výrobku: 32979
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7673-008-3
  • EAN 9788076730083
  • Autor: Jiří Burda, Jiří Grundloch a kol.
  • 350 Kč

  • Cena bez DPH: 318 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Chrudimská křída je tvořena sedimentárními horninami jihovýchodního okraje české křídové pánve na severovýchodních svazích Železných hor. Území je odvodňováno levostrannými přítoky Labe (Loučná, Chrudimka, Novohradka). V HGR 4310 je vyvinut především bazální kolektor A cenoman-ského stáří v pískovcových polohách perucko-korycanského souvrství.
Řeka Labe na severu ohraničuje rajon a odděluje jeho prosté podzemní vody s přítokem od jihu od mineralizovaných vod sousedního rajonu s přítokem od severu. Podobnou funkci má Loučná na severovýchodě. Plocha hydrogeologického rajonu je 595,8 km2. Průměrná nadmořská výška se v rajonu pohybuje okolo 276 m n. m. Průměrný roční úhrn srážek činí 630 mm.

Formát A4, pevná vazba, 161 s.

Books
Autor Jiří Burda, Jiří Grundloch a kol.

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze