Menu

Obchodní podmínky

České geologické služby, se sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, IČ 00025798, DIČ CZ00025798 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://obchod.geology.cz/.

Práva a povinnosti prodejce

1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do dvaceti pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3. Dodací doba zásilky po uhrazení zboží může činit až 2 týdny (zboží - především staršího data vydání - může být expedováno z externího skladu, novější bývá skladem na prodejně). Pokud nedojde k uhrazení objednaného zboží do jednoho měsíce po zaslání zálohové faktury, bude objednávka i faktura stornována.

4. Na základě zákona č. 89/2012 Sb., má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající nemusí vrátit finanční prostředky kupujícímu, který odstoupil od smlouvy, dříve, než mu tento zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

K odstoupení od smlouvy slouží Formulář pro odstoupení od smlouvy, který lze přibalit k vrácenému zboží nebo zaslat na elektronickou adresu obchod@geology.cz. Přijetí fromuláře bude prodávajícím potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě.

5. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

6. Pokud kupující nepožaduje zaslání pouze kompletní objednávky (některé položky objednávky nejsou momentálně dostupné), při dodatečném zaslání těchto položek je účtováno opět balné.

7. Pokud má být objednávka zaslána do zahraničí, je nutné, aby se kupující nejprve informoval o možnosti zaslání a aktuálním poplatku za dodání zásilky do příslušné země (prostřednictvím e-mailu prodejce - obchod@geology.cz). Poštovné 120 Kč platí jen pro území ČR.

As for foreign orders, the purchaser has to make inquiries about the possibility of sending and current postal charge for the appropriate country (please write an e-mail to obchod@geology.cz). The postal charge 120 Kč applies to the Czech Republic only.

Práva a povinnosti nakupujícího

1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě zákona č. 89/2012 Sb., má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající nemusí vrátit finanční prostředky kupujícímu, který odstoupil od smlouvy, dříve, než mu tento zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

K odstoupení od smlouvy slouží Formulář pro odstoupení od smlouvy, který lze přibalit k vrácenému zboží nebo zaslat na elektronickou adresu obchod@geology.cz. Přijetí fromuláře bude prodávajícím potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě.

4. Před převzetím zboží zásilku zkontrolujte, zda je obal i výrobek neporušený, v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží prosím nepřebírejte.

5. Zásilka může být v některých případech rozdělena do několika balíčků, to zejména v případě, že část zásilky tvoří mapy, jejichž formát neumožňuje zaslání zboží najednou (mapy jsou zasílány zvlášť v tubusu).

6. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.