Menu
  • Peatlands of Šumava

Peatlands of Šumava  • Kód výrobku: 29447
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-87257-08-1
  • EAN 9788087257081
  • 420 Kč

  • Cena bez DPH: 382 Kč
Množství

Obsahově i fotograficky mimořádně obsažná publikace popisující šumavská rašeliniště. Kniha vhodná pro zájemce o šumavskou přírodu i odbornou veřejnost.

Publikace je rozdělena do dvou základních částí: Rašeliniště jako ekologický fenomén a Rašeliniště v šumavské krajině. Texty doplňují vedle bohaté fotografické dokumentace ještě četné kresby a schémata.

Pro předmluvu ke knize byl vybrán úryvek z díla Josefa Váchala Šumava umírající a romantická, a provází ji i několik jeho dřevorytů, inspirovaných šumavskými rašeliništi. Váchalovi byla publikace také věnována, a to při příležitosti 40. výročí jeho úmrtí.

Ekologické zákonitosti života rašeliniště jsou názorně charakterizovány a ilustrovány na příkladech mnoha specifických rostlin a živočichů, zejména hmyzu. V závěru knihy je připojen také obrazový přehled všech významných mokřadních rostlin na šumavských rašeliništích a jejich rozšíření, i stručný slovníček odborných termínů k ekologii rašelinišť.

Publikace si klade za skromný cíl rozšířit doposud nevelký počet ucelených děl zpracovávajících tento jedinečný fenomén Šumavy. Zvolená populárně naučná forma ji předurčuje zájmu i širší veřejnosti.

V angličtině.

The ecological patterns of peat bog life are illustrated and exemplified by many specific plants and animals, especially insects. At the end of the book is also an image of all significant wetland plants on Šumava peat bogs and their extension, and a brief glossary of technical terms for ecology of peat bogs.

The publication has a modest aim to extend to now a small number of integrated works that process this unique phenomenon of Šumava. The popularly popular form chosen determines the interest of the wider public.

In English.


Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze

Podobné výrobky