Menu
  • Integrated 4D-Diamond Prospectivity Mapping in Archaean Cratons. Sp. Papers 23

Integrated 4D-Diamond Prospectivity Mapping in Archaean Cratons. Sp. Papers 23  • Kód výrobku: 33003
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7673-024-
  • EAN 9788076730243
  • Autor: Josef Klomínský, Stephen J. Gardoll, Leslie J. Starkey
  • 395 Kč

  • Cena bez DPH: 359 Kč
Množství

The concept of diamond prospectivity is based on the empirical evaluation of a series of geological processes (events) during the tectonothermal history of the Archaean cratons. They can be classified into lithospheric keel-friendly and destructive events. These data can be combined with geophysical and geochemical surveys to provide a 3-D picture of the composition, structure and thermal state of the lower crust and upper mantle. If a minimum time of 1 Ga for development or rehabilitation of the lithospheric diamondiferous profile is required then differential role of the individual events for occurrence of diamonds and their carriers – kimberlites – on the Earth’s surface can be assessed in four dimensions (time as well as space). The individual tectonothermal events are defined by a series of critical parameters which can be measured, inferred or   calculated by their proximity (vertical or lateral) and/or timing to the related kimberlite extrusions.  The sum interference of the fifteen diamond prospectivity parameters representing the major tectonothermal events parameters has been calculated using graphical Fuzzy-Logic methods. The concept of diamond prospectivity (proximity) model and technology of construction of the diamond prospectivity maps (see Maps xy). Diamond prospectivity maps of the Slave Craton has been used as a reference diamond proximity  model to test the degree of diamond prospectivity of the Peninsular India and Yilgarn Craton and delineate the most  prospective target areas for further follow up Peninsular India and Yilgarn Craton. Diamond prospectivity maps of the Slave, India and Yilgarn Cratons summarise the lateral extent, size and location of the inferred diamondiferous lithospheric keels (keel roots) below the craton (based on M2w for cratons).

..........................................................

Koncept potenciálního výskytu diamantů v Yilgarnském kratonu je založen na empirické korelaci řady geologických procesů (eventů) diamantonosných archeanských kratonů, Indického kontinentu a části kanadského štítu. Kombinace geofyzikálních a geochemických dat umožňuje konstrukci 3-D modelu jejich složení, struktury a tepelného stavu spodní kůry a svrchního pláště. Za předpokladu minimální doby 1 Ga potřebné k rozvoji nebo obnově litosférického diamantonosného horizontu může být příznivá role jednotlivých tektonotermálních eventů pro výskyt diamantů a jejich mateřských hornin (kimberlitů) na zemském povrchu posuzována v časových i prostorových dimenzích. Jednotlivé tektonotermální eventy jsou definovány řadou kritických parametrů, které lze měřit, odvozovat nebo odhadovat podle jejich blízkosti a/nebo načasování vůči souvisejícím kimberlitovým extruzím. Celková interference patnácti parametrů hlavních tektonotermálních událostí pomocí grafických metod fuzzy-logic byla v prostoru Yilgarnského kratonu použita k odhadu potenciálu výskytu diamantů.

Brož., A4, 1. vyd., 2021, 90 s.

Books
Autor Josef Klomínský, Stephen J. Gardoll, Leslie J. Starkey

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze