Menu
  • Kvartér Labe (HG rajon 1151, 1152, 1171, 1172)

Kvartér Labe (HG rajon 1151, 1152, 1171, 1172)  • Kód výrobku: 32982
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7673-007-6
  • EAN 9788076730076
  • Autor: Jiří Burda, Zdeněk Herrmann a kol.
  • 350 Kč

  • Cena bez DPH: 318 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Region 1b zahrnuje území podél toku Labe a částečně jeho přítoků v prostoru (od severozápadu k jihovýchodu) Mělník, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Nové Dvory a Vrdy v oblasti výskytu souvislých kvartérních fluviálních sedimentů ve středních Čechách zahrnující HGR 1151, 1152, 1171 a 1172. Tyto hydrogeologické rajony jsou vymezeny jako rajony svrchní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer et al. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Součástí regionu 1b proto nejsou podložní křídové kolektory C a A, které náležejí k HGR 4410, 4430, 4521, 4522 a 4710 (a k dalším v rámci projektu Rebilance nehodnoceným rajonům). Celková plocha regionu 1b činí 710 km2.

Formát A4, pevná vazba, 231 s.

Books
Autor Jiří Burda, Zdeněk Herrmann a kol.

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze