Menu
  • Křída dolní Kamenice a Křinice (HG rajon 4660)

Křída dolní Kamenice a Křinice (HG rajon 4660)  • Kód výrobku: 32978
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7075-052-0
  • EAN 9788070750520
  • Autor: Jiří Burda a kol.
  • 250 Kč

  • Cena bez DPH: 227 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Hydrogeologický rajon 4660 zahrnuje území Českosaského Švýcarska mezi Děčínem, Českou Kamenicí a Lužickými horami. Rajon 4660 je proto chápán jako dvoukolektorová hydrogeologická struktura a je vymezen povrcho-vým výskytem jizerského a bělohorského souvrství. Okrajovými podmínkami turonského hydro-geologického systému (kolektor BC) jsou na západě hlavní erozní báze toku Labe a na severu smluvní hranice s Německem a průběh lužického zlomu. Jižní a východní hranici rajonu představuje tektonický kontakt na děčínském zlomovém poli a doubické zlomové zóně s horninami teplického a březenského souvrství. Bází popsané hydrogeologické struktury je perucko-korycanské souvrství, stáří cenomanu (kolektor A).

Formát A4, pevná vazba, 148 s.

Books
Autor Jiří Burda a kol.

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze