Menu
  • Geologický atlas ČR Stratigrafie

Geologický atlas ČR Stratigrafie  • Kód výrobku: 24889
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 80-7075-167-3
  • EAN 8070751673
  • 190 Kč

  • Cena bez DPH: 173 Kč
Množství

Atlas sedmnácti stratigrafických tabulek geologických útvarů České republiky je dílem velkého kolektivu geologů, převážně pracovníků ČGÚ. Tabulky obsahují formace počínaje proterozoikem a končící holocénem. Samostatné tabulky jsou věnovány vulkanitům a plutonitům, kde jsou graficky zaznamenány geologické vztahy mezi jednotlivými magmatickými tělesy a geologické stáří formací, do kterých tato tělesa intrudují v kombinaci s publikovanými radiometrickými daty. Zvláštní tabulka zachycuje radiometrické datování metamorfovaných hornin krystalinika.

35 s., 1. vyd. v češtině i angličtině


This Atlas of seventeen stratigraphic tables of geological systems of the Czech Republic is a product of a large group of geologists, mostly Czech Geological Survey employees. The tables cover all formations from the Proterozoic to the Holocene. Separate tables are dedicated to volcanic and plutonic  rocks which display diagrammatically geological relations between individual magmatic bodies and geological ages formations into which these bodies were emplaced combined with the published radiometric data. A special table deals with the radiometric dating of metamorphic crystalline rocks.

35 p. in Czech and in English

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze